Hospic Sv. Alžběty aneb poběžte v tom s námi

Hospic sv. Alžběty byl vůbec prvním na Moravě a loni oslavil výročí 20 let. Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podpora je také poskytována blízkým příbuzným těchto nemocných. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného a klade důraz na nenahraditelnost rodiny a přátelských vztahů každého člověka.

Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že v posledních chvílích nezůstane sám a že bude respektována jeho lidská důstojnost. Už když píšeme tyto řádky, máme husí kůži po celém těle a dovolujeme si říct, že klobouk dolů všem lidem zapojeným okolo tohoto místa, protože vytvořili něco krásného, důležitého a na patřičné úrovni. Hospic jsme osobně navštívily, tento záznam je opět dostupný v uskutečněných akcích Dnes pomáhám zde.

Hospic se rozhodl pro výstavbu nového křídla areálu, která výrazně navýší lůžkovou kapacitu a Hospic se také rozroste o krásnou terasu, kde budou moct klienti odpočívat a načerpat svěží vzduch a energii ze sluníčka. Tento projekt bude stát nemalou částku a Hospici stále chybí částka v řádech milionů korun. 

Hospic se rozhodl do podpory tohoto projektu zahrnout nás všechny, abychom přiložili ruku k dílu něčím hezkým a prospěšným a letos uspořádá již druhý ročník běhu pro Hospic. Veškerý výtěžek půjde právě na dostavbu nového křídla hospice. Udělejme tedy něco pro naše zdraví i pro Hospic a připojme se k jejich běhu! Tým Dnes pomáhám bude přítomen. Přihlášky realizujte tady:


info@dnespomaham.cz