​Původní myšlenka, která nás napadla, v dnešním světě sociálních sítí... Proč nesdílet něco dobrého a inspirativního? Jak můžeme být užitečné a nakazit svět dobrými skutky? A tak vzniknul hashtag #dnespomaham a posléze celý projekt. Nejdříve jsme se soutředily hlavně na repostování různých akcí a událostí, posléze jsme začaly tvořit projekty a akce vlastní. 

Hlavním cílem našeho projektu je sdílení a inspirace dobrých skutků a rády bychom tuto myšlenku dostaly do povědomí široké veřejnosti. Žádný čin a skutek není malý a bezvýznamný, pokud je myšlen dobře a od srdce, každá pomoc má smysl.

Je spousta lidí, která nás inspirovala a která nám pomohla. My na to nikdy nezapomeneme a děkujeme vám, že při nás stojíte a pomáháte nám i nadále. Našim osobním cílem je dělat tento projekt pro radost a inspirovat ostatní. Zatím nemáme kapacitu věnovat tomu veškerý čas, chodíme do práce a máme i své životy.. Vše děláme ve svém volném čase a stále dofinancováváme z vlastních zdrojů. Proto oceníme každý příspěvek na režijní náklady našeho spolku. 

2401487218/2010 

V pomáhání shledáváme čím dál větší životní smysl. Uvědomujeme si, jaké máme v životě štěstí a připadá nám přirozené to nějakým způsobem "splácet" a pomáhat. 

Naše organizace je místo, kde se lidé dozví, jak a komu můžou pomoct. Sdílíme zajímavé akce, události a činy jak větších organizací, tak i obyčejných lidí. Pořádáme také akce vlastní, kterými se vždy rozhodneme pomoci nějakému člověku, který to potřebuje. Přestože jsou naše činy a dobré skutky v řádech nul oproti větším organizacím relativně malé, máme hezký ohlas, protože lidé vidí, komu jsme pomohli a pokud se zapojí, cítí se zúčastněni. 

Jsme pyšné na všechny naše skutky, ale rády bychom zmínily pomoc starším a nemocným lidem nebo postiženým dětem. Spousta lidí má v sobě bariéry a musíme uznat, že jsme měly také respekt z kontaktu s těmito lidmi. Ukázalo se ale, že se nebylo čeho bát a všichni byli vděční za obyčejný úsměv, pohlazení, povykládání si. 

info@dnespomaham.cz